e-market

ElaFor
Digitalna kooperativa ElaFor omogućava povezivanje ponuđača roba i usluga sa kupcima putem digitalne platforme i mreže naših članova. Međusobno povezani stvaramo dodatu vrednost.